crop tattooed man chilling in nature at sundown

Cucu

Akrep Sembolizmi ve Özellikleri

Popüler dövme modellerinden olan Akrep, her ne kadar korkutucu bir görünüme sahip olsa da savunma içgüdüsü önplanda olan yaratıklardır. Ailelerine bağlıdır ve sadakat kavramını ön planda tutarlar. Akrep dövmeleri genellikle astroloji dünyasındaki anlamına göre tercih edilse de farklı anlamlar taşıyabilir.

Kadındaki akrep dövmesi, gücü ve büyüklüğü, statüsü veya konumu ne olursa olsun herkesi alt etme yeteneğini sembolize edebilir. Çünkü akrep küçük olmasına rağmen savaşmaktan ve kendini savunmaktan korkmaz.

Erkekteki akrep dövmesi, cesareti, koruyuculuğu, bağlılığı ve yüksek cinsel arzuyu sembolize edebilir.

Akrep’e ait bazı olumlu özellikler:

 • Sadık
 • Onurlu
 • Hassas
 • Hırslı
 • Hedeflerine Bağlı
 • Cesur
 • Sezgileri Gelişmiş

Olumsuz Özellikler:

 • Kıskanç
 • Küskün
 • Karanlık
 • Gizli ve Gizemli

Akrep Dövmesi Anlamı

Astrolojide Akrep, zodyakın en yanlış anlaşılan burçlarından biridir. İnanılmaz tutkusu ve gücü nedeniyle, Akrep genellikle bir ateş burcuyla karıştırılır. Aslında Akrep, gücünü psişik, duygusal alemden alan bir su burcudur. Diğer su işaretleri, Yengeç ve Balık gibi, Akrep de son derece sezgiseldir. Akrep, cinsiyetle en yakından ilişkili burçtur. Akrep’in yönettiği vücut kısmı genital bölgedir. Bu akrep burcu özelliğini taşıyan insanlar için sadece seksle ilgili değildir. Ayrıca seksin sağlayabileceği fiziksel yakınlığı, ruhsal aydınlanmayı ve duygusal yakınlığı yüksek insan sınıfını ifade eder.

Günümüzde ve antik mitolojilerde Akrep önemli bir canlı türüdür. Doğal dengenin korunmasında ekosistemin önemli bir parçasıdır. Akrep zehri, günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmakta olan ilaçlara ve tıbbi araştırmaların geliştirilmesine fayda sağlar.

Sadece günümüzde değil geçmiş çağlarda ve antik mitolojilerde Akrep daima önemli bir figür olmuştur. Mitolojilere konu olmuş Akrep hakkında bilinenler:

Yunan Mitolojisinde Akrep

Yunan mitolojisinde, akrep sembolü özellikle Artemis’in sembolü olarak kabul edilir. Artemis, avcılık, doğa, koruma ve kız çocuklarının tanrıçasıdır. Birçok sanat eserinde, Artemis bir yay ve oklarla tasvir edilirken, yanında da bir akrep bulunur.

Yunan mitolojisinde, akrebin bir diğer önemli hikayesi de Orion ile ilişkilidir. Orion, avcılıkla ilgili birçok hikayeye konu olan bir avcıdır ve Göklerin Kralı Zeus tarafından ölümsüz olarak yaratılmıştır. Ancak Orion, Artemis’in kız kardeşi Apollo’ya karşı çıkınca, Apollo onu öldürmek için bir akrebi görevlendirir. Akrep, Orion’u öldürür ve Orion gökyüzünde bir takım yıldızlara dönüştürülürken, akrep de gökyüzünde bir takım yıldızlara dönüştürülür.

Bu hikaye, akrebin Artemis’in sembolü olmasının yanı sıra, doğanın acımasızlığı ve tanrıların insafsızlığı gibi konuları da ele alır.

Mısır Mitolojisinde Akrep

Mısır mitolojisinde, akrep sembolü çok önemlidir ve birçok farklı anlam taşır. Mısır’da akrepler, ölümsüzlük ve yenilenme sembolü olarak kabul edilirler. Bu nedenle, akrep sembolü özellikle mumyalama işlemleri sırasında sıkça kullanılırdı.

Ayrıca, Mısır mitolojisinde akrep, güç ve kudret sembolü olarak da görülür. İlahi güçlerin bir sembolü olarak kabul edilen akrepler, sıklıkla farklı tanrı ve tanrıçaların sembolik tasvirlerinde kullanılırdı. Örneğin, Mısır tanrıçası Selket, akreple sembolize edilirdi ve özellikle ölüm ve doğumla ilgili işlerde görevlendirilirdi.

Mısır mitolojisinde ayrıca, Horus adlı tanrının kutsal hayvanı olarak da akrebin yer aldığı bilinir. Horus, güç, koruma ve zafer sembolü olarak kabul edilirken, akrep de onun sembolik tasvirlerinde yer alarak bu anlamları taşıdı.

Sonuç olarak, Mısır mitolojisinde akrep sembolü, ölümsüzlük, yenilenme, güç ve kudret gibi önemli anlamlar taşır ve birçok tanrı ve tanrıçanın sembolik tasvirlerinde yer alır.

Pagan Kültüründe Akrep

Pagan kültüründe de akrep sembolü önemli bir yere sahiptir. Pagan kültüründe, akrebin sembolik anlamları arasında mücadele, güç, koruma ve dönüşüm yer alır. Bu sembol, sıklıkla pagan ritüellerinde ve ayinlerinde kullanılır.

Pagan kültüründe akrebin sembolik anlamlarından biri de, karanlık ve ölümün sembolüdür. Akrepler genellikle karanlık ve gölgeli yerlerde yaşarlar ve gizlenirler. Bu nedenle, akrep sembolü, karanlık, gizemli ve ölümle ilişkili yönleri de temsil eder.

Pagan kültüründe, akrebin sembolik anlamı ayrıca, bir kişinin içsel gücü ve potansiyeliyle ilgili bir yönü de ifade eder. Akrebin mücadeleci doğası, kişinin hayatındaki zorluklarla başa çıkma ve güçlü olma yeteneğini temsil eder. Bu nedenle, akrep sembolü, paganlar arasında, kişinin kendi içsel gücüne ve potansiyeline odaklanması için bir hatırlatıcı olarak kullanılır.

Asya Kültüründe Akrep

Asya kültürlerinde akrep sembolü, genellikle güçlü, savaşçı ve koruyucu bir sembol olarak kabul edilir. Özellikle Çin kültüründe akrep sembolü, şans, mutluluk ve refah getirdiğine inanılır.

Çin kültüründe, akrebin sembolik anlamları arasında güç, cesaret, savaşçılık ve koruma yer alır. Akrepler, güçlü zırhları ve zehirli iğneleriyle, kendilerini ve sevdiklerini korumak için savaşmaya hazır hayvanlar olarak kabul edilirler.

Bunun yanı sıra, Çin astrolojisinde, akrep burcu da yer almaktadır ve insanların doğum tarihlerine göre belirlenir. Akrep burcu insanları, genellikle güçlü, kararlı, tutkulu ve inatçı olarak tanımlanır.

Hinduizm kültüründe de akrep sembolü önemlidir. Hindu mitolojisinde, Tanrı Şiva’nın boynundaki bir akrep, kötü ruhları kovmak ve koruyucu bir sembol olarak kabul edilir. Ayrıca, akrebin, hindu tapınaklarında ve heykellerinde sıklıkla yer aldığı görülür.

Akrep Dövme Modelleri

Akrep dövmesi yaptırmak istemenizin pek çok sebebi olabilir. Mitolojilerdeki temsil ettiği anlam, burç özelliklerini taşımanız veya görünümünü sevdiğiniz için bir akrep dövmesine sahip olmak istiyor olabilirsiniz. Fikir edinmeniz adına sizler için farklı tasarımlara sahip popüler akrep dövmelerini listeliyoruz.

Takım Yıldızı, Ay ve Akrep Dövme Modeli

Takım yıldızı, genellikle yıldızların birleşimi ile oluşan bir semboldür ve genellikle yükseklik, ışık, keşif ve keşfetme gibi anlamları sembolize eder. Aynı zamanda, kişinin güçlü ve kudretli olması için ilham verici bir sembol olabilir.

Ay sembolü, kadın gücü, güneş ışığı ve hayatın döngüsü gibi anlamları temsil edebilir. Ayrıca duygusal bir denge, doğurganlık ve yaratıcılık sembolü olarak da kabul edilir. Ay sembolü ayrıca doğa ve dünyadaki diğer canlılarla uyumlu yaşamayı ifade edebilir.

Akrep sembolü, güç, cesaret, kararlılık, koruma ve bağımsızlık gibi anlamları sembolize eder. Aynı zamanda, akrep sembolü, ölüm ve yeniden doğuş gibi zıt anlamları da içerebilir. Akrebin zehirli iğnesi, korkunun yanı sıra savunma yeteneği olarak da kabul edilebilir.

Bu sembollerin birleşimi, farklı bir anlam taşıyabilir. Örneğin, takım yıldızı, ay ve akrep dövmesi kişiye bir arayış, aydınlanma ve güçlü bir karakteri simgeleyebilir. Aynı zamanda, kişinin duygusal ve fiziksel olarak güçlü olması gerektiğine işaret edebilir. Ancak, her sembolün kişisel anlamı, sembolü kullanan kişiye bağlıdır.

Astrolojide Akrep Sembolizmi Scorpio İşareti Dövmesi

Astrolojide, Akrep burcu, tutkulu, kararlı, güçlü ve gizemli bir burç olarak kabul edilir. Akrep sembolü, insanın derin duygularını, güçlü karakterini ve gizemli doğasını sembolize eder. Bu sembol genellikle Akrep burcunun kişilik özelliklerini yansıtmak için dövme olarak kullanılır.

Scorpio işareti de Akrep sembolü olarak bilinir. Bu sembol, Akrep burcunun ana sembolüdür ve burcun karakteristik özelliklerini yansıtır. Scorpio işareti, insanın iç dünyasını, kararlılığını, gücünü ve tutkusunu temsil eder.

Akrep sembolü veya Scorpio işareti dövme yapmak isteyen kişiler, kendilerini ifade etmek, güçlü karakterlerini ve tutkularını vurgulamak veya Akrep burcunun özelliklerini yansıtmak isteyebilirler.

Çift Akrep Dövme Tasarımı

Çift akrep dövmesi, aşk, tutku ve sadakat sembolü olarak kabul edilir.

Tasarımda dayanışma, güçlü bir bağ ve sadakat kavramları önplandadır. İki akrep sembolünün yan yana durması, birlikte hareket etme, destek olma ve birbirlerine güvenme fikrini ifade eder.

Ayrıca, bu dövme tasarımı, birlikte başarılı olmak ve hayatta zorluklarla mücadele etmek için birlikte çalışmanın önemini vurgular. İki akrep sembolü birlikte bir güç haline gelir ve zorlu durumlarda birbirlerine destek olurlar. Ek olarak güçlü ve sağlam bir dostluk veya romantik bir ilişkiyi sembolize eder.

Kadeh ve Akrep Dövme Modeli

Bu tasarım, akrebin zehrini boşalttığı bir kadehi gösterir ve bu da birçok insan için tehlikenin, güçlü bir zehirle karşılaşmanın ve hayatta risk almaktan korkmayan bir kişiliğin sembolüdür. Ancak, bu sembol her zaman negatif bir anlam taşımaz. Bazı insanlar için, bu sembol, cesaret, kararlılık ve güç sembolüdür. Herkesin bu sembolü farklı yorumlaması mümkündür, bu nedenle anlamı, kişinin hayat tarzına, dünya görüşüne ve yaşadığı kültüre bağlı olarak değişebilir.

Akrep ve Kılıç Dövmesi

Çölde yaşayan bir grup akrep, düzeni sağlamak ve düşmanlarından korunmak için bir lider seçmeye karar verirler. Akrep Kral, bu göreve en uygun olanıdır ve liderliği üstlenir. Halkının güvenliği için sıkı bir disiplin kurar ve diğer hayvanlarla işbirliği yaparak düşmanlarına karşı savaşır. Akrep Kral, kendisine bağlı olan akrepleri ve diğer hayvanları korur, güçlü bir liderlik sergiler.

Bir gün, çölde bir yengeç ordusu belirir ve akreplerin yaşadığı bölgeye saldırmaya başlar. Akrep Kral, halkını ve diğer hayvanları savunmak için ordunun başına geçer ve savaş başlar. Çok güçlü olan yengeç ordusu, akreplerin sayısını azaltır ve Akrep Kral’ı da yaralar. Ancak Akrep Kral, son gücüyle yengeçlerin kralını öldürür ve savaşı kazanır.

Hikayenin sonu, Akrep Kral’ın ölümü ile ilgilidir. Yaralarından kurtulamaz ve son nefesini verir. Halkı ona saygılarını sunar ve ölümünün ardından ona büyük bir anıt yaparlar.

Akrep Kral hikayesi, liderlik, disiplin, cesaret, fedakarlık ve dayanıklılığı sembolize eder. Aynı zamanda, insanların kendilerini ve başkalarını korumak için neler yapabileceklerini de anlatır.

Akrep ve Savaşçı Kadın Dövme Tasarımı

Bu dövme tasarımı, savaşçı ruhu önplanda tutmayı ve sezgisel gücün doruk noktasında olduğunu simgeler. Ayrıca kadınların akrep dövmesi yaptırması, içinde bulunduğu zorlu durumlardan kurtulabilme ve hayatta kalabilme gücünü gösterir. Aynı zamanda, akrebin doğası gereği intikam alma duygusuyla ilişkilendirilmesi nedeniyle, kadınların kendilerini savunma yeteneklerini temsil eder.

Akrep ve Ok Dövme Modeli

Ok simgesi her ne kadar hedefe ulaşma, başarı sembolü olarak kabul edilse de, yunan mitolojisinde

genellikle Artemis veya Apollo gibi tanrıların sembolüdür. Bu tanrılar okçuluk, avcılık, müzik ve şiir gibi alanlarda uzmanlaşmışlardır ve ok, bu yetenekleri sembolize eder.

Öte yandan, mitolojide oklar, bazı efsanelerde özellikle aşk tanrısı Eros tarafından kullanılır ve bu durumda ok, insanların kalplerine aşk ve tutku oklarını fırlatmak için kullanılır.

Göz ve Akrep Dövme Modeli

Göz dövmesi genellikle koruma, kader, görme ve zeka sembolü olarak kabul edilir. Göz, her şeyi gören ve bilen bir sembol olarak düşünülür ve bu nedenle birçok kültürde koruma amacıyla kullanılır.

Bu tasarım, bir kişinin güçlü, koruyucu ve dikkatli yönlerini ifade eder. Akrep sembolü, tehlikeye karşı savunma ve koruma anlamına gelirken, göz sembolü, dikkat ve gözlem yapma anlamına gelir. Bu tasarım, bir kişinin kendisini tehlikelerden korumak için dikkatli ve uyanık olması gerektiğini ifade eder. Aynı zamanda, akrebin doğasındaki kararlılık ve güç, göz sembolü ile birleştiğinde, bir kişinin yaşamındaki engellerle başa çıkmak için kararlılığı ve azmi ifade eder.

Akrep ve Pusula Dövme Modeli

Pusula dövmesi ve akrep figürünün bir arada kullanılması birçok farklı anlama sahip olabilir. İşin içine kişisel tercihler de dahil olduğu için, dövme sahibinin kendi hayat tecrübeleri ve düşünceleri ile de ilgili olabilir.

Bu tasarım, keşif, macera ve risk alma gibi özelliklerle de ilişkilendirilebilir. Pusula sembolü, bir kişinin yeni yerler keşfetme arzusunu ifade ederken, akrep sembolü, kişinin risk almaktan korkmayan ve kendisini korumak için hazırlıklı olan biri olduğunu ifade eder.

Sanatsal Akrep Dövme tasarımı

Sanatsal akrep dövmesi tasarımları, genellikle detaylı, göz alıcı ve sanatsal bir yaklaşımla tasarlanır. Bu tasarımlar, genellikle kişinin kendi tarzını ifade etmek için kullanılır ve kişinin güçlü yönlerini, kararlılığını ve cesaretini yansıtmayı amaçlar. Ayrıca, sanatsal akrep dövmesi tasarımları, kişinin zorluklarla başa çıkma yeteneğini ve kendine güvenini ifade etmek için de kullanılabilir.

Ancak, dövmenin anlamı tamamen kişisel olabilir ve dövme sahibinin kendi hayat tecrübeleri ve düşünceleri ile ilgili olabilir. Bazen de sadece güzel görünmesi amacıyla yaptırılabilir.

Burç Sembolleri ve Akrep Dövme Tasarımı

Astrolojide, her burcun kendine özgü bir sembolü vardır ve bu semboller, burcun kişilik özelliklerini ve özelliklerini ifade etmek için kullanılır. Akrep burcu sembolü de, burcun özelliklerini ifade etmek için kullanılan sembollerden biridir.

Bu nedenle, burç sembolleri ve akrep sembolü dövmelerinin bir arada kullanımı, kişinin burç özelliklerine dayanan güçlü bir kişilik ifadesi olabilir. Örneğin, bir kişi Akrep burcu ise, burç sembolünü ve akrep sembolünü bir arada kullanarak, güçlü, kararlı ve cesur bir kişiliği ifade edebilir. Aynı zamanda, burç sembolü ve akrep sembolü bir arada kullanılarak, kişinin duygusal yoğunluğuna ve tutkulu doğasına da işaret edilebilir.

Akrep Dövmesi Modeli

Bu dövme tasarımında Akrep’in yönü önem taşıyabilir veya akrep sembolünün farklı açılardan görüntülenmesine de bağlı olabilir. Örneğin, sembol yukarıya doğru yöneltilmişse, yukarı tırmanma arzusunu ve ilerleme yolunda kararlılığı ifade edebilir. Aşağıya doğru yöneltilmiş bir sembol ise, güç ve enerjinin birikimini ve içe dönüklük hissini yansıtabilir.

Burç Sembolleri Scorpio ve Taurus Simgesi Dövmesi

Bu tasarımda birden fazla anlam taşıyan sembol birlikte kullanılmıştır.

Deniz kızı dövmesi, genellikle özgürlük, bağımsızlık, güzellik, tutku, macera ve hayal gücü gibi kavramları ifade eder.

Deniz kızı, su elementiyle yakından ilişkilidir ve denizlerin gücüne ve gizemine işaret eder. Ayrıca, deniz kızı efsanesi, kadın gücü ve özgürlüğüne de atıfta bulunur.

Scorpio burcu sembolü ise, cesaret, güç, kararlılık ve tutku gibi özellikleri temsil ederken, Taurus burcu sembolü, dayanıklılık, sabır, güçlü irade ve güvenilirlik gibi özellikleri temsil eder.

Çiçek ve Akrep Dövme Modeli

Çiçekler, insan hayatının geçici doğasına ve ölümsüzlüğe de işaret edebilir. Akrep sembolü ise, ölümsüzlük arzusu, yeniden doğuş ve dönüşüm ile ilişkilendirilebilir.

Geometrik Akrep Dövmesi Modeli

Dağ sembolü yüksekliği, sağlamlığı ve doğayla olan bağlantıyı temsil ederken, çöl sembolü dayanıklılık, direnç ve zorlu koşullarla başa çıkabilme yeteneğini simgeler. Akrep sembolü ise güç, kararlılık ve tutkuyu yansıtır.

Bu sembollerin bir arada kullanımı, kişinin hayatta karşılaşabileceği zorluklarla mücadele etme gücü ve iradesini ifade eder. Ayrıca, sembollerin doğayla olan bağlantısı, kişinin doğal çevresiyle uyumlu bir yaşam sürdürme arzusunu ve doğal dünya ile olan ilişkisini de yansıtabilir.

Akrep, Ay ve Yıldız Dövme Tasarımı

Akrep, ay ve yıldız sembolleri bir arada kullanıldığında, genellikle gizemli, mistik ve derin bir anlam taşıyan dövme tasarımları oluşturulabilir.

Akrep sembolü, güç, kararlılık ve tutkuyu temsil ederken, ay sembolü dişi enerji, değişim, bolluk ve yenilenme ile bağdaştırılır. Yıldız sembolü ise genellikle ışık, umut, yön bulma, ilerleme ve keşif anlamları taşır.

Birleştirildiklerinde, bu semboller, derin duyguları, yoğun düşünceleri ve gizemli enerjileri temsil edebilir. Ay, yıldız ve akrep sembolleri aynı zamanda astroloji ve farklı kültürlerdeki mitolojilerde de sık sık kullanılır.

Örneğin, Mısır mitolojisinde, ay sembolü Thoth’u, yıldız sembolü ise ölüler diyarını temsil ederken, akrep sembolü de Seth’i temsil eder. Ayrıca, akrep sembolü birçok kültürde ölüm, yeniden doğuş ve yenilenme ile bağdaştırılır.

Realistik Akrep Dövmesi Tasarımı

Burç özelliklerinizi yansıtmak, akrebin temsil ettiği kavramları simgelemek veya sadece güzel bir görünüme sahip olduğunu düşünmemiz sebebiyle realistik bir tasarım tercih etmek isteyebiliriz.

Bu dövme tasarımı da güzel görünümü ve arkasında yatan derin anlamları nedeniyle tercih edilebilecek oldukça güzel bir akrep dövmesi tasarımı olabilir.

Gül ve Akrep Dövmesi Modeli

Gül dövmesinin zarafeti ve güzelliği, akrebin güçlü ve koruyucu doğasıyla birleşerek, kişinin hem güçlü hem de duygusal bir varlık olduğunu simgeler.

Bir diğer yorumda, gül ve akrep figürlerinin bir arada kullanıldığı bir dövme tasarımı, hayatın güzel ve kötü yönlerinin bir arada var olduğunu, kişinin hem sevgiye hem de mücadeleye hazır olması gerektiğini ifade eder.

Akrep ve Japon Karakterler İle Oluşturulmuş Dövme Tasarımı

Birçok kişi, Japon karakterleri ile akrep sembolünü bir arada kullanarak, kendilerinin güçlü ve cesur bir karaktere sahip olduğunu ifade etmek istiyor olabilirler. Ayrıca, Japon kültürüne duyulan hayranlık ve saygı da bu tasarımın sebepleri arasında yer alabilir.

Tasarımın tam olarak neyi simgelediği, tasarımın detaylarına ve kişinin kendi yorumuna bağlıdır.

Burç Sembolü Scorpio ve Çiçek Dövme Modeli

Bu tasarımda, kişinin burcuna duyduğu sevgi ve hayranlık önplanda tutulmuştur.

Çiçek tasarımının burç sembolü ile birlikte tasarlanması güzellik, aşk, sevgi ve sadakat gibi pozitif değerleri temsil eder.

Realistik Akrep ve Geometrik Dövme Modeli

Bazen sadece güzel görünüme sahip bir dövme tasarımı isteyebiliriz. Bu tasarımda harika görünümü ile herkes tarafından beğeni toplayabilecek bir dövme modelidir.

Gücün Sembolü Gerçekçi Akrep Dövme Modeli

Akrep, zorlu koşullara adapte olabilen ve tehlikeli durumlardan kurtulabilen bir hayvan olarak görülür. Gerçekçi tasarımı ile bu tasarımda güç ve konsantrasyon, yani hedefe odaklanma ifade edilmeye çalışılmış olabilir.

Evren Teması Önplanda Olan Akrep Modeli

Sonsuzluk, gizem güç ve kontrol kavramlarını ifade etmek amacıyla tasarlanmış bir dövme modeli olabilir.

Bu tasarım, kişinin güçlü bir iradeye sahip olduğunu ve büyük ve derin konulara ilgi duyduğunu yansıtır. Ayrıca, evrensel sembollerin kullanımı, kişinin derin bir düşünce yapısına ve gizemli veya mistik konulara olan ilgisine de işaret eder.

Minimal Akrep Dövme Modeli

Büyük tasarımlara sahip dövme modelleri her ne kadar güzel görünümlere sahip olsalar da fiyat konusunda yüksek maliyetli olabilmektedir.

Bu durumda küçük, minimal bir dövme modeli işinizi görecektir. Bilek, boyun, ense veya kulak arkası gibi bölgelere uygulanmış bir dövme modeli bu tasarımda olduğu gibi oldukça ilgi çekici bir görünüme sahip olabilir.

Zırhlı Akrep Dövme Tasarımı

Zırhlı akrep dövme tasarımı, kişinin kendisini ve sevdiklerini korumak için cesurca mücadele ettiğini gösterir. Aynı zamanda, kişinin zorluklarla yüzleşme ve güçlü bir savunma mekanizması oluşturma yeteneğine sahip olduğunu ifade eder. Bu tasarım ayrıca, kişinin dirençli ve kararlı bir karaktere sahip olduğunu da yansıtır.

Sonuç olarak Akrepler taşıdıkları olumlu anlamları ve doğal yaşamdaki onurlu duruşları nedeniyle tüm zamanlarda dikkat çekici figürler arasında yer almıştır. Gelecekte de popüleritesini kaybetmeyecek olan akrep dövmesi tasarımları dövme severlerin akıllarında bulundurması gereken harika bir semboldür.